Privacy Statement

Belmondo respecteert jouw privacy. Wij stellen alles in het werk om jouw privacy te beschermen. Met dit privacy statement willen wij jou duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij jouw privacy beschermen en onder welke voorwaarden wij de informatie aan je verstrekken.

Wie is Belmondo?

Belmondo BV, gevestigd aan Joan Muyskenweg 22, 1096 CJ Amsterdam, is een bedrijf dat mensen helpt heel eenvoudig alleen of samen met anderen je foto's en verhalen in een fotoboek vast te leggen. In meer dan 30 thema's, van collega's tot vakantie en van vrienden tot koken, er is voor iedereen wel een geschikt onderwerp om op een eenvoudige manier, op je computer, tablet of telefoon, een bijzonder verhaal vast te leggen en te laten bestellen als fotoboek.

Belmondo is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Statement.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Belmondo verwerkt voor haar dienstverlening door middel van haar website Belmondofoto.nl.

Jouw gegevens in vertrouwde handen

Wil je gebruik maken van onze dienstverlening? Dan hebben wij jouw gegevens nodig. We verwerken je gegevens ten behoeve van de (te sluiten) overeenkomst, omdat je daar (uitdrukkelijk) toestemming voor gegeven hebt, er een wettelijke grondslag voor is of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben. Zonder jouw persoonsgegevens, kunnen wij geen overeenkomst met je afsluiten. Wij vinden het belangrijk dat je weet wat wij met jouw persoonsgegevens doen en wat jouw rechten zijn. Zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Belmondo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor het aanmaken van een account

Om te beginnen met het maken van je fotoboek op Belmondofoto.nl heb je alleen een account nodig. Het account kan je aanmaken met de volgende gegevens:

-       Voor- en achternaam
-       E-mailadres

Dit e-mailadres wordt gebruikt om je informatie te sturen omtrent je bestelling. Ook kunnen we, na jouw uitdrukkelijke toestemming, dit e-mailadres gebruiken om je op de hoogte te houden van nieuws en aanbiedingen omtrent Belmondo.

Indien je een bestelling hebt gedaan, kunnen wij je op dit e-mailadres productaanbevelingen sturen voor soortgelijke goederen. We houden ons hierbij strikt aan de wettelijke vereisten. Uiteraard kunt je op elk moment en zonder opgave van redenen kosteloos bezwaar aantekenen tegen onze productaanbevelingen. Richt je bezwaar tegen info@belmondofoto.nl of gebruik de afmeldingslink in onze e-mails.

Voor het bestellen van een fotoboek:

Als je fotoboek af is en je wilt het fotoboek bestellen, vragen wij verder naar:

-       Adres
-       Telefoonnummer (niet verplicht)
-       Gender (niet verplicht)

Je adres zullen we uitsluitend gebruiken voor het verzenden van jouw bestelling. Je telefoonnummer kan je optioneel opgeven, en kunnen wij gebruiken om contact met je op te nemen over je bestelling. Je gender kan je ook vrijwillig opgegeven en gebruiken wij om je correct aan te spreken.

Voor het deelnemen aan een fotoboek:

-       Voor- en/of achternaam
-       E-mailadres

Ben je uitgenodigd om samen te werken aan een fotoboek als deelnemer? Dan heeft iemand anders jouw e-mailadres aan ons doorgegeven. Jouw e-mailadres wordt alleen gebruikt om je toegang te geven tot het gezamenlijke fotoboek en daaraan samen te werken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@belmondofoto.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Belmondo verwerkt de foto's en/of afbeeldingen die gebruikers zelf uploaden in ons fotoboek-bewerkingsprogramma. De foto's worden uitsluitend gebruikt voor het fotoboek waaraan de gebruikers werken, als hoofgebruiker of deelnemer. Deze foto's staan goed beschermd op een externe server. Twee jaar na het afleveren van het fotoboek worden deze foto's automatisch van onze server verwijderd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Belmondo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij houden ons daarbij aan de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Belmondo deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Belmondo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Belmondo jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Afdrukken en logistiek

Belmondo deelt jouw adresgegevens en het jouw fotoboek met een drukkerij, die verder de verwerking van jouw bestelling op zich neemt. Deze partij ontvangt jouw fotoboek en drukt deze af. Daarnaast ontvangen zij ook jouw klantnummer, bestelnummer, naam en bezorgadres om te zorgen dat ze jouw pakketje op de juiste manier kunnen verwerken en versturen.

Andere externe dienstverleners

Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

-       het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
-       het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
-       het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Belmondo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@belmondofoto.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Belmondo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Belmondo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics voor analyses van geanonimiseerd bezoek- en klikgedrag. Met Google is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Belmondo heeft Google geen toestemming gegeven om deze informatie te delen met andere Google-diensten.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens:

Heb je een account aangemaakt en/of een bestelling geplaatst? Dan kan je inloggen om te zien welke informatie we van je hebben opgeslagen. Deze informatie is hier ook te bewerken. Ook kan je je in het account eerdere bestellingen bekijken en in- of uitschrijven voor onze nieuwsbrief.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Belmondo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@belmondofoto.nl.

Laat ons weten als je gebruik wilt maken van jouw rechten

Stuur ons een brief of e-mail en stuur een kopie van je paspoort of ID-kaart mee. Wil je je Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstjeblieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van je brief of e-mail.

Heb je een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar ons via info@belmondofoto.nl. Je kunt ook een brief sturen naar:

Belmondo Books
Joan Muyskenweg 22
1096 CJ Amsterdam

Komen wij er samen niet uit?

Dan kun je je klacht ook altijd voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen.